Testy NIFTY- Gdzie możemy je wykonać?

905
0
Share:
Testy NIFTY- Gdzie możemy je wykonać?

Badania prenatalne to badania płodu przeprowadzane podczas rozwoju wewnątrzmacicznego. Celem wykonywania takich badań jest wczesne zdiagnozowanie wad rozwojowych u dziecka. Pozwala to na lepsze przygotowanie się do porodu oraz zaplanowanie skutecznego leczenia dziecka po narodzinach.

Wyróżniamy dwie grupy badań prenatalnych nieinwazyjne i inwazyjne. Nieinwazyjne stanowią przesiewową diagnostykę prenatalną, które pozwalają na oszacowanie ryzyka wystąpienia wad płodu i są podstawą do skierowania na badania inwazyjne. Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy USG, test podwójny czy test NIFTY.

Za to badania inwazyjne wykonuje się, kiedy wyniki badań przesiewowych (nieinwazyjnych) są wątpliwe albo wskazują nieprawidłowości w rozwoju płodu. Nieinwazyjne badania prenatalne powinna wykonać każda przyszła mama, która ukończyła 35 rok życia lub wcześniej urodziła dziecko z wadą genetyczną/wrodzoną.

Gdzie zrobić badanie przesiewowe NIFTY ?

Jeżeli chodzi o to, gdzie zrobić NIFTY, to możemy takie badanie wykonać w wyspecjalizowanych klinikach lub prywatnych przychodniach. Tutaj znajdziesz więcej informacji o NIFTY- testynifty.eu.

Share: