https://beesafe.pl/porady/przeglad-motocykla/ zobacz Stolik pomocniczy na laptopa loft

Metody badania sprawozdań finansowych

3558
0
Share:

Audyt sprawozdań finansowych to obowiązek każdego przedsiębiorstw. Taka kontrola dokumentacji przeprowadzana jest przynajmniej raz w ciągu roku. Zdarza się oczywiście, że niektóre firmy decydują się na wykonanie audytu nieco częściej, argumentując to chęcią podniesienia własnego prestiżu oraz wiarygodności.

Metoda systemowa i analityczna audytu sprawozdań finansowych

Jeśli chodzi o metodę systemową, to w przypadku tego rodzaju audytu, osoba przeprowadzająca kontrolę dokumentacji skupia się przede wszystkim na systemie i organizacji rachunkowości w kontrolowanym przedsiębiorstwie. W tym przypadku badane są przede wszystkim te mechanizmy, które ponoszą odpowiedzialność za zbieranie, przetwarzanie, ewidencję oraz interpretację odpowiednich danych finansowych. Metoda analityczna stosowane jest przede wszystkim przez niezwykle doświadczone osoby, które od co najmniej kilkunastu lat niezmiennie przeprowadzają audyt sprawozdań finansowych w licznych przedsiębiorstwach. W badaniu analitycznym wykorzystywany jest przede wszystkim podwójny charakter zapisu wszystkich niezbędnych przy tworzeniu finansowych sprawozdań informacji.

Metoda pełna, transakcyjna i wyrywkowa

Metoda transakcyjna przede wszystkim opiera się na wykorzystaniu dokumentacji źródłowej, która w odpowiedni sposób jest dopasowana do zasad rachunkowości, panujących w danym przedsiębiorstwie. Tu kontrola dokumentacji jest w rzeczywistości wyrywkowa, nie wszystkie sprawozdania finansowe zostają sprawdzone pod kątem rzetelności i prawdziwości stworzonych sprawozdań. Metoda pełna obejmuje audyt kontrolujący pełną dokumentację firmową, w każdym obszarze jej działalności. Choć metoda ta jest niezwykle pracochłonna i wymaga poświęcenia przez audytora mnóstwo czasu, to jednak spośród wszystkich znanych metod audytu sprawozdań finansowych jest zdecydowanie najbardziej dokładna. Metoda wyrywkowa stosowana jest jedynie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, o bardzo ograniczonej ilości pozycji w sprawozdaniach finansowych. Tu dokumenty czy zapisy sprawdzane są wyrywkowo, bez jakiegoś specjalnie wcześniej ustalonego klucza. Co za tym idzie nie jest to zbyt dokładna metoda, bowiem bardzo łatwo w tym przypadku o jakieś przeoczenie czy popełnienie błędu, wynikającego z niepełnej kontroli wszystkich zawartych w rachunkowej dokumentacji zapisów.

Artykuł przygotowany we w spółpracy z GLC

Share: