Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

2049
0
Share:
Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Często bywa tak, że ktoś w potrzebie przychodzi do nas i prosi o drobną lub większą pożyczkę. I choć podjęcie takiej decyzji jest niełatwe, ostatecznie przystajemy na to – w końcu mówimy o pomocy dla kogoś z rodziny lub bliskiej nam osoby. Zapewnienia o szybkim, terminowym zwrocie są ogromne, jednak po czasie może się okazać, że pożyczkobiorca – z takich czy innych względów – nie zamierzać nam oddać pieniędzy. Co zrobić, gdy znajdziemy się w podobnej sytuacji?

Gdy okoliczności wymagają decyzji sądu…

Gdy sprawy przybrały przykry obrót, a my chcemy podjąć działania w celu odzyskania naszych pieniędzy, musimy pamiętać, że, wbrew pozorom, rozwiązanie takiej sytuacji – nawet przy udziale odpowiednich organów oraz instytucji – nie jest takie łatwe. W takim przypadku nie wystarczy jedynie udać się do komornika i przedstawić wszystkie dowody. Nawet, jeśli doszło do pożyczki, co mamy dokładnie udokumentowane. Sam komornik, w podobnych okolicznościach, nie jest w stanie nic zrobić. Dopiero sąd musi orzec o tym, czy komornik może rozpocząć procedury egzekucyjne i przystąpić do działania, by odzyskać dług pożyczkodawcy. Sprawę należy wnieść do Sądu Cywilnego, który pobiera odpowiednią opłatę, w zależności od wysokości długu pożyczkobiorcy. Wnosząc o spłatę długu, można także domagać się zwrotu odsetek od osoby pożyczającej pieniądze.

Różne sytuacje pożyczkowe – różne zasady ich rozwiązywania

Aby wszystkie procedury sądowe przebiegły sprawniej, warto wcześniej wystosować wezwanie do zapłaty dłużnikowi, w którym stwierdza się, że ma on szansę dobrowolnie oddać pożyczoną sumę, bez dalszych postępowań i konsekwencji. Jeśli ten nie odpowiada, wtedy możemy wnieść odpowiedni pozew do sądu. Jeśli wysokość pożyczki nie przekracza 500 zł, nie musi być ona potwierdzana pismem – w tym przypadku powinny wystarczyć wszystkie dokumenty związane z pożyczką. Mogą to być wydruki przelewu bankowego, notatki czy nawet ustalenia pomiędzy stronami.

W przypadku pożyczek przekraczających 500 zł, procedura jest nieco bardziej skomplikowana. W takiej sytuacji sąd ma prawo nie uwzględnić zeznań świadków, wydruków czy też innych dowodów zawarcia pożyczki. Dzieje się to jednak wyjątkowo, na przykład za zgodą pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Warto pamiętać również o tym, że sądy w Polsce mają zasadę dwuinstancyjności – jeśli sprawa zostanie wygrana w jednym sądzie, to należy spodziewać się apelacji. W takim przypadku pozwany jest w stanie wykorzystać wszystkie możliwości prawne jako środki odwoławcze, co nieraz skutkuje sprawą ciągnącą się miesiącami, a czasem i przez lata. Utrudnieniem bywają czasem surowe zasady dotyczące terminów i rodzajów składanych wniosków. W razie niedotrzymania terminu czy popełnionego błędu sąd może odmówić zajęcia się wnioskiem. Dopiero po otrzymaniu przez sąd klauzuli wykonalności, to znaczy dokument, który jest prawomocny i pozwala na wykonanie wyroku, możliwe jest złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika. Jednak przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do sądu warto skontaktować się z dłużnikiem i wyjaśnić, dlaczego zwleka on z zapłatą pożyczki. Często takie rozmowy potrafią skutkować rozwiązaniem sprawy polubownie.

Odzyskać dług… lub go sprzedać

Co ważne, zgłaszając sprawę do sądu, warto zastanowić się również nad tym, kiedy dana pożyczka była zaciągana przez dłużnika. Sąd może bowiem nie zająć się sprawą, jeśli jest ona przedawniona. Niemniej, są też inne metody ściągalności długów. Należy do nich sprzedaż zadłużenia danej osoby. Specjalne firmy windykacyjne mogą przyjąć ofertę, a co za tym idzie, wypłacić pieniądze za pożyczkobiorcę. Należy jednak pamiętać, że pobierana jest opłata za sprzedaż zadłużenia, co skutkuje odzyskaniem tylko części długu. Odwiedź stronę, aby dowiedzieć się więcej o działaniach firm windykacyjnych.

Share: